Cum va putem ajuta?

Drepturi de Autor

Drepturile de autor sau copyright reprezintă ansamblul prerogativelor de care se bucură autorii cu referire la operele create; instituția dreptului de autor este instrumentul de protecție a creatorilor și operelor lor.

Operele literare și artistice sunt protejate de „Convenția de la Berna pentru protecția Operelor Literare și Artistice”, care datează din 1886, fiind revizuită în 1971.

În România dreptul de autor este protejat de Legea 8/1996.

Autor este persoana fizică, care a creat opera, în anumite condiții prevăzute de lege existând posibilitatea ca persoane fizice sau juridice altele decât autorul să poată beneficia de protecția acordată autorului.

Conform legii, se consideră că opera de creație intelectuală este recunoscută și protejată, independent de aducerea la cunostința publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar neterminată.

În vederea protejării drepturilor de autor, societatea noastră vă pune la dispoziție următoarele servicii:

  • Consultanţă şi asistenţă privind drepturile de autor şi drepturile conexe;
  • Reprezentarea în litigiile care privesc drepturile de autor şi drepturile conexe;
  • Redactarea contractelor de licenţă, cesiune şi alte acte care privesc transferul proprietăţii.