Cum va putem ajuta?

Brevete

Brevetul poate fi acordat pentru orice invenție având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiția ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă și să fie susceptibiă de aplicare industrială.

Acordarea brevetului de invenție îi conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare a invenției pe întreaga sa durată.

Transmiterea drepturilor asupra unui brevet se poate face prin cesiune sau prin licență, aceasta putând fi exclusivă sau neexclusivă, sau prin succesiune legală ori testamentară.

Un brevet de invenție are o perioadă de valabilitate de 20 de ani, cu începere de la data de depozit.

Pe întreaga perioadă de valabilitate a brevetului, titularul este obligat anual la plata taxelor de menținere în vigoare a brevetului. Neplata taxelor de menținere în vigoare duce la decăderea titularului din drepturile conferite de brevet.

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, după expirarea termenului legal în care poate fi achitată taxa îi acordă titularului un termen de grație de 6 luni care precede eventualei decăderi, în care acesta poate achita taxa cu o majorare de 50% din cuantumul taxei inițiale.

În baza principiilor Convenţiei de la Paris înregistrarea cererilor de brevet de invenţie în unul sau mai multe state parte la această convenţie se poate face cu, sau fără revendicarea priorităţii. Protecţia poate fi solicitată pe cale naţională, pe cale regională sau pe cale internaţională.

Protecţia pe cale regională se face prin înregistrarea cererii de brevet de invenţie la Oficiul unei Organizaţii Regionale sau la OSIM ca oficiu ce acţionează în numele respectivei organizaţii. Organizaţiile Regionale la care se poate apela pentru dobândirea protecţiei la nivel regional a unei invenţii sunt: Oficiul European de Brevete, Organizaţia Euroasiatică de Brevete, Organizaţia Regională Africană de Proprietate Industrială.

Protecţia pe cale internaţională, urmărind brevetarea invenţiei în ţările membre ale PCT se poate face prin depunerea cererii la OSIM, ca oficiu ce acţionează în numele PCT, sau direct la Biroul Internaţional al OMPI de la Geneva care funcţionează ca oficiu receptor pentru cererile internaţionale PCT.

În acest sens, societatea noastră vă pune la dispoziție următoarele servicii:

  • Consultanță privind depunerea unei cereri de brevet;
  • Redactarea și depunerea cererii de înregistrare a unui brevet;
  • Reprezentare în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci în diferite etape procesuale privind obținerea certificatului de înregistrare a unui brevet;
  • Depunerea cererilor de validare a unui brevet european în România;
  • Reprezentarea în fața instanţelor de judecată în litigii care privesc încălcarea drepturilor titularilor de brevet.