Acasa
Despre noi
Domenii de activitate
Cariere
Contact


Domenii de activitate

MĂRCI

Oferim o varietate largă de servicii cu privire la mărci. Se regăsesc, în acest sens, următoarele servicii:

Pregătirea, depunerea și examinarea cererilor de marcă;
Reprezentarea în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci în diferite etape (i.e. opoziție, apel);
Reprezentarea înaintea instanţei de judecată în litigii care privesc încălcarea drepturilor titularilor de marcă;
Cercetări de marcă;
Administrarea portofoliului de mărci.


BREVETE

Ne mândrim cu faptul că ne îndrumăm clienții în procedurile complexe de soluţionare a diferendelor, oferindu-le servicii de cea mai înaltă calitate.

Pregătirea, depunerea și examinarea cererilor de brevet;
Validarea brevetelor europene;
Reprezentarea înaintea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci în diferite etape procesuale;
Reprezentarea înaintea instanţei de judecată în litigii care privesc încălcarea drepturilor titularilor de brevet.


DREPTURI DE AUTOR

Oferim următoarele servicii privind protecţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe:

Consultanţă şi asistenţă privind drepturile de autor şi drepturile conexe;
Reprezentarea în litigiile care privesc drepturile de autor şi drepturile conexe;
Redactarea contractelor de licenţă, cesiune şi alte acte care privesc transferul proprietăţii.

DREPTUL DIVERTISMENTULUI

Am protejat cu succes, împotriva numeroaselor forme de încălcare a drepturilor, artişti celebri din cadrul industriei muzicale şi a filmului.

- Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală din industria filmului, televiziunii, muzicii si a artelor vizuale;
- Avem o vastă experiență privind legislaţia legată de industria muzicală prin colaborarea cu artiști de renume internațional.

CONTRACTE DE LICENŢĂ ŞI FRANCIZĂ

- Echipa noastră cooperează alături de corporațiile naționale. multi-naționale și persoane juridice non-profit în tranzacțiile de proprietate intelectuală, incluzând servicii de acordare a licențelor, de dezvoltare, de distribuție în diverse industrii, produse farmaceutice, programe de calculator, editare şi bunuri de larg consum;
- Redactăm acorduri de exploatare, contracte de licență și contracte privind transferul drepturilor care decurg din marcă, ajutăm la înregistrarea desenelor și oferim servicii complete pentru înregistrarea transferului de drepturi.

DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE

- În ceea ce privește acest domeniu putem efectua cercetări cu privire la disponibilitatea de înregistrare, întreprinderea demersurilor necesare depunerii cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, monitorizarea procedurii de înregistrare a desenului sau modelului industrial pentru a obține certificatul de înregistrare sau a depunerii răspunsurilor la notificările oficiale, depunerea de observații și pregătirea apărării pentru aceste proceduri.

CONCURENŢĂ NELOIALĂ

 - Concurența în lumea afacerilor poate fi considerată neloială în cazul în care activitatea comerciantului se realizează prin metode ilegale, contrar practicii comerciale.
Noi lucrăm pentru clienţii noştri cu scopul de a le proteja mărcile prin intermediul încheierii acordurilor de neîncălcare a dreptului comunitar la marcă şi redactarea somaţiilor de încetare.

MEDIATION

Firma noastră oferă soluții creative litigiilor dumneavoastră în materie de proprietate intelectuală. Oferim acces la un grup de mediatori profesioniști și experți în ceea ce privește brevetele, mărcile și drepturile de autor, cu accent pe domeniul de divertisment, editare cărți, tehnologia informației și a bio-farmaceuticelor. Prin utilizarea acestei abordări părțile opuse pot ajunge la o înțelegere reciprocă satisfăcătoare, evitându-se astfel litigii care implică costuri ridicate.
2013-06-19
2013-05-03
2013-03-28
2011-11-28

Seminar -„Proceduri judiciare şi administrative referitor la mărcile comunitare” – Training workshop, 28 noiembrie 2011, Bucureşti, România

2011-11-14

Seminar „Combaterea contrafacerii şi a pirateriei” organizat de Serviciul Vamal al Republicii Moldova, 14 noiembrie 2011, Chişinău, Republica Moldova.

2011-11-11